Pracujemy normalnie (COVID-19)

Start - COVID-19 - Pracujemy normalnie (COVID-19)
Epidemia COVID-19. Koronawirus SARS-CoV-2

Produkcja opakowań i przyłbic ochronnych w Irbox Sp. z o.o. trwa normalnie, realizujemy zamówienia i ich wysyłki na terenie Polski terminowo. Część naszego zespołu pracuje zdalnie lub rotacyjnie, nie wpływa to jednak na jakość naszych usług i poziom obsługi Klienta.

Wprowadziliśmy podwyższone procedury bezpieczeństwa, tj:

  • zamknięcie siedziby firmy dla osób trzecich,
  • wprowadzenie szczególnej procedury dostaw i odbiorów z naszego magazynu,
  • zawieszenie spotkań do odwołania,
  • używamy osobistych środków ochrony i antywirusowych środków dezynfekcyjnych,
  • dbamy o wysokie standardy sanitarne, takich jak: używanie przez pracowników maseczek antywirusowych, jednorazowych rękawiczek, regularne mycie rąk, regularna dezynfekcja powierzchni roboczych,
  • zachowujemy szczególną higienę w miejscu pracy i używamy antywirusowych środków dezynfekcyjnych.

O ewentualnych zmianach będziemy informować na bieżąco.

Dbajmy o siebie i naszych najbliższych, stosujmy się do zaleceń i minimalizujmy ryzyko.

Życzymy wszystkim i nam samym, szybkiego opanowania sytuacji i powrotu do normalnego funkcjonowania. Trzymajmy się ciepło!!!

Załoga Irbox

Udostępnij
X