Polityka prywatności

Start - Polityka prywatności

Polityka prywatności Irbox Sp. z o.o.

I. Administrator danych osobowych
Od 25 maja 2018 r. na terenie całej Unii Europejskiej obowiązuje nowe Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO). W związku z tym zaktualizowaliśmy naszą Politykę prywatności, aby wyjaśnić, jak przetwarzamy twoje dane osobowe. W nowych dokumentach zawarliśmy też informacje, jak możesz korzystać ze swoich praw do zgromadzonych przez nas danych.

Kto odpowiada za Twoje dane osobowe?
Administratorem twoich danych osobowych jest spółka Irbox Sp. z o.o. z siedzibą w Milanówku przy ul. Królewskiej 76, 05-822 Milanówek, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000236773, REGON: 240114137, NIP: 6342575617.

II. Zasady ogólne przetwarzania danych osobowych

Gdzie przechowujemy Twoje dane?
Zebrane dane osobowe przetwarzane są na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) i nie będą one przesyłane do „państw trzecich”, tj. państw spoza tego obszaru. Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem.

Kto ma dostęp do Twoich danych?
Twoich danych używamy wyłącznie w Irbox Sp. z o.o. Oznacza to, że nigdy nie przekazujemy Twoich danych, nie sprzedajemy ich, ani nie wymieniamy z innymi podmiotami zewnętrznymi w celach marketingowych. W wybranych przypadkach Twoje dane przekazujemy wybranym podmiotom zewnętrznym jedynie w ramach realizacji usług, które zostały przez nas zdefiniowane, i w zakresie, jaki obejmują podpisane przez nas umowy powierzenia przetwarzania. Szczegółowe informacje na temat kategorii podmiotów zewnętrznych znajdziesz niżej.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe na mocy zawartej umowy sprzedaży. Twoje dane przetwarzamy tylko w takim zakresie, jaki jest potrzebny do właściwej realizacji świadczonej dla Ciebie usługi. W niektórych przypadkach, na przykład aby lepiej dopasować działanie usług do Twoich potrzeb, możemy poprosić Cię o podanie dodatkowych danych. Oczywiście jest ono dobrowolne, a wszystkie wyrażone zgody możesz zawsze odwołać.

Uaktualnienia zasad naszej Polityki prywatności
W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji Polityki prywatności. Jej najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie w zakładce Polityka prywatności. Będziemy tam informować o wszystkich zmianach Polityki prywatności, na przykład, dotyczących celu, w jakim korzystamy z twoich danych osobowych lub zakresu twoich praw.

III. Twoje prawa w kontekście RODO

Jakie prawa przysługują Ci w świetle przepisów RODO?

Prawo dostępu do danych
W każdej chwili masz prawo zażądać informacji o tym, które z Twoich danych osobowych przechowujemy. W tym celu skontaktuj się z nami, pisząc na adres irbox@producentopakowan.com, a my przekażemy Ci te informacje w wiadomości e-mail.

Prawo do przenoszenia danych
Gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób zautomatyzowany, na podstawie Twojej zgody lub zawartej umowy, masz prawo otrzymać kopię swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Kopia ta może zostać przesłana do Ciebie lub do innego podmiotu. Dotyczy to wyłącznie danych osobowych, które zostały nam przekazane.

Prawo do poprawiania danych
Masz prawo do poprawienia lub uzupełnienia Twoich danych osobowych. W celu skorzystania z prawa do zmiany, poprawienia lub usunięcia danych, powinieneś przesłać do nas stosowne żądanie wraz z podaniem imienia i nazwiska, lub nazwy firmy.

Prawo do usunięcia danych
W każdej chwili masz prawo usunąć przetwarzane przez nas Twoje dane osobowe, z wyjątkiem następujących sytuacji:

 • masz niezakończone postępowanie z pracownikami naszej firmy;
 • masz otwarte zamówienie, które nie zostało jeszcze wysłane lub zostało wysłane tylko częściowo;
 • masz wobec nas nieuregulowaną należność, niezależnie od metody płatności;
 • podejrzewamy lub mamy pewność, że w ciągu ostatnich czterech lat korzystałeś z naszych usług w niewłaściwy sposób.

Ponadto, jeśli dokonałeś jakichkolwiek zakupów, zachowamy Twoje dane osobowe dotyczące transakcji w celach księgowych.
Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu – masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, w zakresie, w jakim przetwarzamy Twoje dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora. Wobec przetwarzania Twoich danych osobowych zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych, chyba że będziemy w stanie znaleźć zgodne z prawem uzasadnienie tego procesu, które unieważni Twój interes lub prawa; albo z powodu roszczeń prawnych.

Prawo do niewyrażenia zgody na marketing bezpośredni
Masz prawo nie zgodzić się na otrzymywanie materiałów marketingu bezpośredniego. W tym celu skontaktuj się z nami, pisząc na adres irbox@producentopakowan.com.

Prawo do ograniczenia przetwarzania
Masz prawo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych pod następującymi warunkami:

 • jeśli nie zgodzisz się na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, wtedy ograniczymy jakiekolwiek przetwarzanie takich danych po zweryfikowaniu, czy istnieje taki uzasadniony interes;
 • jeśli zgłosisz, że Twoje dane osobowe są niepoprawne, wtedy ograniczymy jakiekolwiek przetwarzanie danych do momentu zweryfikowania ich poprawności;
 • jeśli przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, wtedy możesz nie zgodzić się na wykasowanie danych osobowych i zamiast tego zażądać ograniczenia używania Twoich danych osobowych;
 • jeśli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale są one wymagane do zgłoszenia lub oddalenia roszczenia.

Prawo zgłoszenia skargi w organie nadzorczym
Jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe w niewłaściwy sposób, możesz się z nami skontaktować. Masz też prawo zgłosić skargę organowi nadzorczemu, tj. Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jak możesz korzystać ze swoich praw?
Zależy nam na bezpieczeństwie i właściwej ochronie Twoich danych osobowych. Dlatego wyodrębniliśmy wyspecjalizowany zespół, który odpowiada na pytania dotyczące powyższej kwestii. Aby się z nim skontaktować, wyślij e-mail na adres: irbox@producentopakowan.com.

IV. Informacje handlowe i marketingowe (newsletter)
Dlaczego używamy Twoich danych osobowych?
Będziemy używać Twoich danych osobowych do przesyłania Ci informacji handlowych i ofert marketingowych pocztą e-mail, w SMS-ach, telefonicznie, komunikatami PUSH oraz tradycyjną pocztą.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?
Przetwarzamy następujące dane osobowe:

 • Twój adres e-mail;
 • dane kontaktowe, takie jak: imię i nazwisko, adres i numer telefonu;
 • informacje na temat płatności i historię płatności;
 • informacje na temat zamówień.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe są przetwarzane na mocy zgody, na otrzymywanie informacji handlowych, którą wyrażasz. Z wyjątkiem materiałów przesyłanych tradycyjną pocztą, w tym katalogów, będą one do Ciebie przesyłane na podstawie naszego uzasadnionego interesu.

Prawo do wycofania zgody
Masz prawo w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz otrzymywanie informacji handlowych. Gdy to zrobisz, niezwłocznie zaprzestaniemy wysyłki wszelkich ofert w ramach informacji handlowych przesyłanych wcześniej na podstawie zgody na przetwarzanie danych.
Możesz zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych:
Masz prawo nie zgodzić się na otrzymywanie materiałów marketingowych. W tym celu skontaktuj się z nami, pisząc na adres irbox@producentopakowan.com.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?
Będziemy przechowywać Twoje dane do celów marketingu bezpośredniego do momentu, w którym wycofasz swoją zgodę.