Krojenie

Start - Nasze usługi - Krojenie
Krojenie

Krojenie polega na podzieleniu materiału na części w taki sposób, iż po procesie nie występuje ubytek w postaci odpadu, tzn. poszczególne części da się do siebie przyłożyć i będę one tworzyć całość. Proces krojenia przeprowadza się na hydraulicznych krajarkach: jedno- i trójnożowych. Krojenie ma kilka odmian, m.in.:

  • przekrawanie – to krojenie materiału na dwie części wzdłuż linii prostej
  • wykrawanie – charakteryzuje się krojeniem materiału wzdłuż linii krzywych
  • perforowanie – polega na wykonaniu dziurkowania wzdłuż lini
Udostępnij